RARIS ocenjen odličnim

Komisija Razvojne agencije Srbije za vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija je, nakon izvršenog uvida u godišnji izveštaj o radu i dokumentaciju o realizovanim aktivnostima, donela odluku o konačnoj oceni rada RARIS-a. Ovom odlukom, RARIS je ocenjen ocenom odličan.

Dokument ’’Odluka o konačnoj oceni vrednovanja rada RARIS-a’’ možete pogledati ovde