Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom „Halovo“

(Zaječar, Srbija)

Srbija je postigla napredak u razvoju zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja otpadom usklađivanjem postojećih zakona sa važećim zakonodavstvom EU. Pravni okvir za upravljanje otpadom u Srbiji čini Zakon o upravljanju otpadom, iz 2009. god. i izmene Zakona o upravljanju otpadom (2016).

Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom, definisano je 27 regiona za upravljanje komunalnim otpadom. Prikupljanje komunalnog otpada u Republici Srbiji obavljaju opštinska komunalna preduzeća i uglavnom se zasnivaju na sakupljanju mešovitog otpada. Procenat stanovništva koji se nalazi u sistemu organizovanog sakupljanja u Srbiji je oko 60-65%.

Opštine u istočnoj Srbiji (Grad Zaječar i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Bor, Knjaževac i Boljevac) dogovorile su saradnju na upravljanju komunalnim otpadom i potpisale Sporazum o upravljanju komunalnim otpadom u 2014. godini. Uspostavili su zajednički Koordinacioni odbor u da bi se vodio implementacija projekta. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS upravlja implementacijom projekta i obavlja zadatke za Koordinacioni odbor u saradnji sa nadležnim službama potpisnika Sporazuma i nadležnim ministarstvima.


Istočna Srbija

 • Stanovništvo - 228.938
 • Teritorija - 6.606 km2
 • Broj domaćinstava - 83.068
 • žitelja po domaćinstvu - 2,74
 • Broj naselja - 238
 • Urbano stanovništvo - 54,54%
 • Seosko stanovništvo - 45,46%


Cilj

Cilj projekta je izgradnja regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom u Halovu.

Na ovaj način, korisnici projekta žele da postignu sledeće ciljeve:

 • minimiziranje / smanjenje otpada, smanjenje potrošenih sredstava i minimiziranje štetnih karakteristika otpada,
 • povećana upotreba otpada ili ponovna upotreba, reciklaža i tretman otpada kako bi se dobila sirovina za proizvodnju, kompostiranje organskog otpada, korišćenje otpada kao goriva za proizvodnju energije itd.,
 • tretiranje komunalnog otpada u skladu sa zakonom i propisima,
 • postizanje drugih ciljeva postavljenih u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom.

Implementacija Projekta se vrši u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za životnu sredinu.


Količina proizvedenog otpada u regionu

Podaci

Ukupno

Izmereno t/nedeljno

1.163

Ukupno prikupljeni otpad za sve opštine (ceo region) t/god.

60.689

Generisano kg/stanovnik dnevno

0.95

Generisano kg/stanovnik godišnje

347

Ukupan otpad nastao za sve opštine (ceo region) t/god.

78.328

Broj stanovnika obuhvaćen sakupljanjem

174.490

Pokrivenost stanovništva sakupljanjem

76.22%


Sastav otpada (više od 3%)

Baštenski otpad

23.16%

Ostali biorazgradivi otpad

34.66%

Papir

3.96%

Karton

3.74%

Staklo

3.01%

PET ambalaža

4.08%

Plastične kese

6.97%

Pelene

3.87%

Fini elementi <10mm

6.94%


Aktivnosti i naredni koraci projekta

 • Određena lokacija Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Halovo" nalazi se pored postojeće deponije kod Zaječara.
 • Usvojen je plan detaljne regulacije "Halovo".
 • Regionalni plan upravljanja otpadom, Sporazum za njegovo sprovođenje i Strateška procena uticaja regionalnog plana upravljanja otpadom na životnu sredinu priprema Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Očekuje se da će dokumenti biti završeni i usvojeni od strane opština do sredine 2018. godine.
 • Grad Zaječar će kupiti nedostajući deo zemljišta za Regionalni centar za upravljanje otpadom
 • Projekat će se implementirati kroz JPP - javno privatno partnerstvo, u skladu sa srpskim zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakonom o javnim nabavkama.
 • Očekuje se da će javni poziv za JPP biti pokrenut krajem godine.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

 

Gde se nalazimo