Javna nabavka

Na osnovu člana 39 i 53. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, бр. 124/12,14/2015 i 68/2015), zastupnik Asocijacije Regionalnih razvojnih agencija južne i istočne Srbije - "Jugoistočna razvojna mreža" – JRM donosi

 

O  D  L  U  K  U

o pokretanju javne nabavke male vrednosti

 

  1. Redni broj javne nabavke 02/16 JRM.
  2. Predmet javne nabavke: Izrada Vodiča za izvoz u republiku Bugarsku, Izrada materijala za obuke i Usluge predavača za održavanje 8 obuka
  3. Sredstva za pomenutu nabavku su obezbeđena u okviru programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016. godini koji je podržala Razvojna agencija Srbije u okviru projekta ’’Program podrške izvozu MSPP u Republiku Bugarsku’’.
  4. Procenjena vrednost nabavke je 740.000,00 dinara
  5. Vreme sprovođenja javne nabavke je oktobar 2016.g.
  6. Postupak sprovođenja javne nabavke male vrednosti sprovešće Zoran Milovanović.

Kompletan paket dokumenata za javnu nabavku broj 02/16 JRM možete preuzeti na sledećim linkovima:

Print Email