Nacionalna služba za zapošljavanje

  • Štampa

Резултат слика за nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je modrean servis koji pruža usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji.

Ukoliko ste nezaposleni, želite da promenite ili otpočnete sopstveni posao ili vam je potreban savet u vezi sa zapošljavanjem, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Nacionalnu službu za zapošljavanje u našem regionu predstavljaju filijale Bor i Zaječar sa ispostavama u ostalih šest opština Borskog i Zaječarskog okruga.

Programi NSZ namenjeni su:

  • edukacijama i prekvalifikacijama nezaposlenih lica
  • finansijskoj podršci samozapošljavanja i zapošljavanja lica sa evidencije NSZ-a
  • angažovanju nezaposlenih lica kroz javne radove
  • zapošljavanju nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica 
  • mladima kroz programe stručne prakse

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) uključuju:

1. Program subvencija za zapošljavanje,

2. Program stručne prakse, i

3. Program prekvalifikacije.

nes

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje 

Za dodatne informacije o programima NSZ-a, pogledajte ovde.