Opštine Timočke krajine

Custom Flash - Free Version

Pravni okvir za poslovanje

Osnivanje privrednog subjekta

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije. On omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

Zakonski rok za registraciju iznosi 5 radnih dana.

U skladu sa navedenim propisima u Registar se upisuju sledeće pravne forme:

  • privredna društva (ortačko društvo; komanditno društvo; društvo sa ograničenom odgovornošću; akcionarsko društvo)
  • predstavništvo stranog privrednog društva
  • javno preduzeće
  • zadruga
  • drugi subjekt ako je to propisano posebnim zakonom.

U Srbiji strani ulagač, pravno i fizičko lice, može da:

  • osnuje sopstveno privredno društvo (do 100% vlasništva)
  • kupi akcije postojećeg privrednog društva
  • dobije dozvolu (koncesiju) za korišćenje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi ili obavlja delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom
  • dobije odobrenje da izgradi, iskorišćava i transferiše određeni objekat, postrojenje ili pogon, kao i objekte infrastrukture ikomunikacija
  • stiče svako drugo imovinsko pravo stranog ulagača kojim on ostvaruje svoje poslovne interese

 

Резултат слика за agencija za privredne registre logo

Copyright