Pretraga investicionih potencijala

Lokacija :
0 pronadjenih potencijala

Opštine Timočke krajine

Custom Flash - Free Version

Privreda regiona

Privrеdа ovog područja bаzirа se danas nа nеkоlikо nоsеćih оblаsti i grаnа: prоizvоdnjа i prеrаdа bаkrа, еnеrgеtikа (hidrоеlеktrаnе nа Dunаvu i rudnici uglја), pоlјоprivrеdа i šumаrstvо, turizаm. Privreda Regiona je tradicionalno nadprosečno izvozno orijentisana i u kontinuitetu ostvaruje suficit u robnoj razmeni sa inostranstvom.

U istočnoj Srbiji danas radi 1660 privrednih društava i 5546 preduzetnika.

Finansijske performanse privrednih društava u istočnoj Srbiji (eur)

   2011 2012 2013 
Broj privrednih društava 1412 1414 1363
Broj zaposlenih 22030 21924 21580
Poslovni prihodi 1.552.551,60 1.698.196,27 1.614.970,40
Neto dobitak 107.860,37 63.787,17 33.062,97
Broj privrednih društava sa neto dobitkom 775 762 708
Neto gubitak 20.619,56 11.350,75 9.287,84
Broj privrednih društava sa neto gubitkom 515 412 515
Ukupna sredstva 4.325.074,57 3.639.695,11 3.711.941,66
Kapital 2.439.125,44 1.789.797,11 1.840.165,98
Kumulirani gubitak 882.317,05 725.900,92 679.603,06
Broj privrednih društava sa gubitkom do visine kapitala 577 554 546
Broj privrednih društava sa gubitkom iznadvisine kapitala 404 404 415

Najznačajnije ostvarene investicije po delatnostima (2012.god) u istočnoj Srbiji (EUR)

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo 550.854,93
Rudarstvo 31.475.388,60
Prerađivačka industrija 14.055.699,48
Snabdevanje el.energijom, gasom i parom 25.078.195,16
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 2.824.369,60
Građevinarstvo 4.104.706,39
Trgovina na veliko i malo 3.206.968,92
Finansijske usluge i osiguranje 106.196.079,45
Inovacione delatnosti 2.458.652,85
UKUPNO: 189.950.915,38
Copyright