Pretraga investicionih potencijala

Lokacija :
0 pronadjenih potencijala

Opštine Timočke krajine

Custom Flash - Free Version

Uslovi poslovanja u Timočkoj krajini

 

U skladu sa svojim ovlašćenjima i odgovornostima, opštine Timočke krajine su preduzele neke korake kako bi olakšale investiranje na svojoj teritoriji. Većina opština je u okviru svoje lokalne administracije formirala kancelarije za lokalni razvoj kao institucionalnu podršku investitorima. U šest od osam opština izrađene su strategije razvoja. Za teritoriju celog regiona izrađena su dva vrlo važna dokumenta: Regionalni prostorni plan i Regionalna strategija razvoja.

Što se tiče razvoja turizma, za strateške turističke destinacije - Donje Podunavlje, Sokobanju, Feliks Romulijanu i Staru planinu, urađeni su master planovi čiji je naručilac Vlada Srbije.

Lokalne vlasti i RARIS takođe pružaju širok spektar drugih usluga kojima stvaraju povoljan ambijent za investitore i olakšavaju im poslovanje.

Copyright