Info dan „Istočna Srbija na putu ka EU“

RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda održao je info dan na kojem je predstavljen projekt „Istočna Srbija na putu ka EU“. Info dan je održan u Poljoprivrednoj školi u Bukovu, Negotin, pred velikim brojem zainteresovanih srednjoškolaca i njihovih nastavnika iz ovog dela istočne Srbije.

Mladima iz regiona su proces pristupanja i izazove koje taj proces nosi predstavili:

  • Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o EU
  • Vladan Jeremić, član Tima

Pristupanje EU nosi sa sobom ne samo nove mogućnosti nego i potencijalne izazove jer će se nekim sektorima i poslovima, kao i samim građanima, znatno promeniti uslovi rada i poslovanja. Nepoznavanje procesa pridruživanja i njegovo ignorisanje predstavlja potencijalni problem za budući razvoj celog regiona.

Zato je RARIS pokrenuo regionalnu inicijativu „Istočna Srbija na putu ka EU“ kako bi omogućio da stanovnici istočne Srbije detaljno upoznaju proces pregovaranja i da uzmu aktivno učešće u njemu i iskoriste proces pristupanja Srbije EU na najbolji način.

RARIS je formirao „Regionalnu EU platformu“ kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 40 predstavnika organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalnih razvojnih institucija, MSP i njihovih asocijacija, lokalnih organa vlasti i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga. Više informacija o Regionalnoj platformi se može pogledati na http://www.raris.org/fod

Svi zainteresovani su pozvani da svojim sugestijama i učešćem u radu Regionalne EU platforme i radnih grupa za životnu sredinu i poljoprivredu i ruralni razvoj daju svoj doprinos formiranju novog seta preporuka sa regiona.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo