JAVNI OGLAS

RARIS – Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
RASPISUJE
JAVNI OGLAS
RADI PRIKUPLJANJA PISMENIH  PONUDA
ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

 

Predmet kupovine: Putničko vozilo marke: ŠKODA, model: FABIA 1.2 AMBIENCE, godina proizvodnje: 2012, boja: 8B braon svetla metalizirana, snaga motora 44KW, zapremina motora. 1198 cm³, Pogonsko gorivo: benzin, gas

Početna cena: 3.500,00 evra, protivvrednost u dinarima na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Rok za podnošenje ponuda do 20. jula 2020. godine na adresu RARIS – Regoinalna agencija za razvoj Istočne Srbije,  Zaječar ul. Trg oslobođenja br. 1.          

Pismene ponude dostavljaju se najkasnije do 20. jula 2020.god. do 14 časova. Naknadno prispele ponude neće se razmatrati bez obzira na način ekspedicije.

Učesnici oglasa mogu biti sva domaća i strana pravna lica i preduzetnici, koja na ime depozita uplate 10% od početnog iznosa naknade,  na žiro račun br. 205-119344-83, poziv na br 17-07-2020.

Najbolji ponuđač  zaključiće poseban ugovor sa RARIS – Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze           

Učesnici oglasa  dužni su uz ponudu podneti odgovarajuća identifikaciona dokumenta, dokaz o registraciji i odgovarajuće ovlašćenje za pravna lica ili očitanu ličnu kartu za fizička lica, kao i dokaz o uplati depozita.

 

NAPOMENA:

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: RARIS – Regoinalna agencija za razvoj Istočne Srbije,  Zaječar ul. Trg oslobođenja br. 1, sa naznakom: Ponuda na javni oglas.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt telefon (019) 426 376 i 426 377          

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo