Pridružite se Regionalnoj EU platformi istočne Srbije

Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja istočne Srbije EU. Regionalna EU platforma nastoji da uključi sve grupe društva da prate proces pridruživanja naše zemlje članstvu EU. U njenom radu učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), lokalnih i regionalnih organa vlasti, razvojnih institucija, obrazovnih institucija, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP), medija i građana zainteresovanih za ovu temu.

Cilj je da se naprave preporuke o tome šta je to što je istočnoj Srbiji bitno u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine i turizma. Na izradi preporuka rade 2 Radne grupe:

- za  poljoprivredu i ruralni razvoj i
- zaštitu životne sredine.

Svaka od ovih radnih grupa uz pomoć eksperata i konsultanata obrađuje prioritetne teme i definiše preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU.

RARIS poziva sve zainteresovane da se uključe u rad Regionalne EU platforme. Prijava dostupna preko online formulara.

 


 
 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo