Održan Info dan ’’IS nastavlja ka EU’’

20. decembra 2017. u Zaječaru organizovan je info dan ’’Istočna Srbija nastavlja ka EU’’ na kome su predstavljeni ciljevi i aktivnosti ove inicijative, naglašen značaj aktivnog učešća organizacija civilnog društva (OCD) i regionalnih aktera procesu EU integracija.

''Istočna Srbija nastavlja ka EU’’ je četvrta faza implementacije inicijative ’’Aktivna istočne Srbija na putu ka EU’’. Realizuje se na celoj teritoriji istočne Srbije (Borski i Zaječarski okrug) i nastoji da uključi sve grupe društva da prate proces pridruživanja naše zemlje članstvu EU.

Cilj je da se naprave preporuke o tome šta je to što je istočnoj Srbiji bitno u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine i turizma. Na izradi preporuka rade 2 Radne grupe: za  poljoprivredu i ruralni razvoj, i zaštitu životne sredine sastavljene od po desetak stručnjaka iz ovih oblasti.

RARIS je formirao Regionalnu EU platformu koja će usvojiti preporuke i one će biti prosleđene institucijama koje se bave ovim procesom.

Prisutni na Info danu pozvani su da se uključe u rad Radnih grupa Regionalne EU platforme istočne Srbije i time doprinesu da se interesi regiona istočne Srbije definišu i uvaže tokom procesa EU integracija.

Inicijativu ’’Istočna Srbija nastavlja ka EU’’ RARIS realizuje sa Fondacijom za otvoreno društvo - FOD i u njen rad mogu da se uključe svi koje ova tema interesuje prijavom putem online formulara ili broja telefona RARIS-a: 019/426-376.

 


 
 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo