Usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac

Na sastanku Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom koji je održan 18. jula 2016. godine u Zaječaru usvojen je Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac. Uz Regionalni plan Koordinacioni odbor je usvojio Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom i Izveštaj o učešću zainteresovanih organa, organizacija i javnosti.

Sva tri strateška dokumenta je izradio „Fakultet tehničkih nauka“ Novi Sad, čiji su predstavnici prezentovali finalne verzije članovima Koordinacionog odbora i predstavnicima medija.

Regionalnim planom upravljanja otpadom, učesnici Sporazuma su definisali zajedničke ciljeve u upravljanju otpadom u skladu sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom, a Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je opisan, vrednovan i procenjen moguć značajni uticaj na životnu sredinu do kojih može doći implementacijom

Regionalnog plana upravljanja otpadom Regionalni plan upravljanja otpadom i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom dostavljen Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – odeljenju za upravljanje otpadom, radi pribavljanja saglasnosti.

Na sastanku su učestvovali članovi Koordinacionog odbora iz opština/grada potpisnika Sporazuma, predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, koji izrađuju Regionalni plan upravljanja otpadom i predstavnici medija

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo