Pokrenuta inicijativa za uspostavljanje Tehnološkog parka u Boru

Opština Bor i RARIS su pokrenuli inicijativu za uspostavljanje Tehnološkog parka, svesni činjenice da istočna Srbija ima potrebu za razvojem specifičnih usluga podrške privredi (a pre svega MSP) kao i naučno-istraživačkim institucijama u regionu.

Inicijalni sastanak je tim povodom održan u Boru 25 oktobra. Na skupu je postignuta saglasnost da se otpočne sa procesom uspostavljanja Tehnološkog parka i formira regionalna radna grupa koja će okupiti sve zainteresovane strane. U sastav radne grupe su pozvane  sve visokoškolske i naučno obrazovne institucije kao i sve lokalne samouprave iz Borskog i Zaječarskog okruga, Ministarstvo privrede, Ministar bez portfelja zadužen za inovacije, Kancelariju za javna ulaganja, RAS, PKS i RTB.

Namera Opštine Bor i RARIS-a je da uspostavi Tehnološki park kao centralno mesto za transfer znanja i novih tehnologija u istočnoj Srbiji.

Opština Bor i istočna Srbija ispunjavaju osnovne preduslove za osnivanje Tehnološkog parka:

-  ima dovoljno stručnog potencijala, odnosno imamo okruženje u kojem postoji kritična masa znanja novih tehnologija:

-  postoje resursi za razvoj poslovnih aktivnosti baziranih na novim tehnologijama.

U daljem procesu će se najpre sprovesti istraživanje o potrebama privrede i naučno-istraživačkih organizacija. Ovo istraživanje treba da obuhvati ne samo Bor i istočnu Srbiju, već celu Srbiju, ako i najbliže susedne zemlje.

Na bazi toga će se definisati usluge, model osnivanja, način organizacije i finansiranja i potom obezbediti adekvatan prostor i neophodna infrastruktura.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo