Javni poziv za sprovođenje besplatne usluge Mentoringa u Prerađivačkoj industriji u 2024 godini

(15.03.2024)

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je besplatnu uslugu mentoringa u Srbiji koristilo preko 4.500 korisnika.

Javni poziv je otvoren do 26. aprila 2024.

Zainteresovani kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 18.marta 2021 god;
  • da obavljaju delatnost u okviru jednog od 4 sektora prerađivačke industrije

industrije mašina i opreme;

prehrambena industrija;

drvna i industrija nameštaja;

industrija gume i plastike.

  • da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da su u većinskom privatnom vlasništvu

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na stranici RAS.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije za ovaj Javni poziv možete se obratiti RARIS-u na 019/426-376

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo