RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Osnivači RARIS - a:

  • Opštine Majdanpek, Kladovo, Bor, Knjaževac, Boljevac, Negotin, Sokobanja i grad Zaječar,
  • Regionalna privredna komora Zaječar,
  • Strabag d.o.o.,
  • NVO “ Timočki klub”,
  • Fakultet za menadžment, Zaječar.

Cilj RARIS – a je podrška razvojnim inicijativama koje se zasnivaju na institucionalnom povezivanju i partnerstvu koji vode ka održivom razvoju istočne Srbije.

 

Prezentacija - 10 godina

Investirajte u istočnu Srbiju

Podrška preduzetništvu

Turizam istočne Srbije

Regionalni brend istočne Srbije

Regionalna deponija Halovo

Transdanube.Pearls

Istočna Srbija na putu ka EU

Baza znanja

Osnivači

Partneri