Holandski stručnjaci pomažu preduzeća u Timočkoj krajini

RARIS je u saradnji sa Holandskim programom PUM uspeo da obezbedi pomoć holandskih stručnjaka za jedan broj preduzeća u Timočkoj krajini.

Najsvežiji primer je pomoć koju su dobilo preduzeće „ALMAG“iz Kladova i hotel Albo iz Bora. Zahvaljujući RARIS-u, ALMAG je zatražilo od PUM-a stručnjaka za optimalniju organizaciju proizvodnje. Nepuna tri meseca od podnošenja zahteva , holandski stručnjak Diter Olierook je počeo svoje dvonedeljno angažovanje u Almagu. Za vreme svog boravka uradio je potpunu analizu protoka novca i organizacije celokupnog preduzeća . Na osnovu toga je odredio strukturu odgovornosti, ukazao na radne pozicije gde treba povećati broj izvršilaca i na pozicije gde treba smanjiti broj angažovanih. Takođe, uradio je i standardizaciju angažovanosti i odgovornosti u srednjem nivou menadžmenta. Zadovoljni pomoću koju su dobili u Almagu su ušli u proceduru traženja pomoći još jednog stranog senior stručnjaka za pomoć u drugom sektoru svog preduzeća.

Hotelu ALBO Bor je sedmodnevnu intezivnu stručnu pomoć pružila PUM stručnjak za hotelijerstvo g-đa Ida Jongsma. G-đa Jongsma je pomogla menadžmentu hotela da efikasno prevaziđe neke nedostatke u organizaciji hotelskih smeštajnih kapaciteta.

PUM je već odobrio stručnjaka firmi u Knjaževcu, koji će doći u aprilu mesecu, a u procesu odobravanja se nalaze još dva zahteva.

PUM je program Ministarstva spoljnih poslova Holandije koji pruža besplatnu, stručnu pomoć malim i srednjim preduzećima širom sveta kroz direktnu asistenciju starijih stručnjaka sa međunarodnim iskustvom. Domaće preduzeće koje prima stručnjaka ima za obavezu samo da obezbedi smeštaj i ishranu za stručnjaka, a sve ostale njegove troškove pokriva PUM program.

RARIS može pomoći zainteresovanim firmama iz regiona da dobiju sličnu vrstu pomoći, za šta je dovoljno da zainteresovani jave RARIS-u.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo