IDENTIFIKACIJA PROJEKATA ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - RUMUNIJA

RARIS je krajem 2014. godine počeo sa aktivnostima povezivanja potencijalnih zainteresovanih partnera za Prekogranične projekte Srbija-Rumunija, za koje se poziv očekuje sredinom 2015. godine. Posle više održanih sastanaka sa predstavnicima lokalnih institucija i organizacija u Drobeta Turn Severinu i u Krajovi, prethodnih dana su u Srbiji održana dva sastanka.

Prvi sastanak je krajem februara meseca održan u Negotinu. Na sastanku su predstavnici Drobeta Turn Severina iz Rumunije i predstavnici opštine Negotin, uz posredovanje RARIS-a, dogovorili moguće partnerstvo na tri infrastrukturna projekta.

Drugi sastanak je u prostorijama RARIS-a u Zaječaru održan početkom marta 2015. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici AROTT (Asocijacija za transfer tehnologija i inovacija Rumunije), predstavnici četiri nevladine organizacije iz Borskog okruga i RARIS, kao domačin. Na sastanku su prema mogućnostima i interesovanjima dogovoreni potencijalni zajednički projekti i utvrđena dinamika daljih aktivnosti u cilju njihove pravovremene pripreme. Predlozi projekata su takođe ponuđeni i Biznis inkubatorima u Boru i Majdanpeku. Na širem spisku trenutno se nalazi lista od 8 projekata za koje je konstatovano da mogu da budu predmet razgovora i razmatranja mogućnosti njihove realizacije.

Kao rezultat ovih sastanaka može se izvesti zaključak da je na njima napravljen prvi kontakt dve strane, da su definisani potencijalni partneri prema oblastima interesovanja, da je određena dinamika daljih aktivnosti i delegirane obaveze svakog potencijalnog partnera.

Novi sastanci sa partnerima u Krajovi održani su 15.04.2015. godine. Precizirani su mogući zajednički projekti i partneri na njima. U narednom periodu će se nastaviti zajednički rad na pripremi projekata.

RARIS će i dalje posredovati u toj saradnji i pomagati u pripremi projekata sa zajedničkim ciljem, razvoj našeg regiona.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo