Predstavljene EU regulative i u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića

Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića, kao i jasnom shvatanju pozicije proizvođača iz Timočke krajine u svetlu predstojećih promena u tom sektoru.

Stručnu podršku sastanku su pružili stručnjaci iz Centra za vinogradarstvo i vinarstvo, i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Darko Jakšića je prisutne detaljno upoznao sa EU regulativama i zahtevima za sektor vinarstva, kao i sa EU zahtevima u vezi sa Vinogradarskim registrom. (više informacija...)

Milan Ćuprić je predstavio EU regulative i zahteve u sektorimu jakih alkoholnih pića. (više informacija...)

Najviše se razgovaralo o poljoprivrednim domaćinstvima koja se bave proizvodnjom vina i rakija, kao i o prelaznom periodu za registre i akcize. U narednih mesec dana članovi radne grupe će dati svoje predloge u vezi sa formiranjem preporuka koje se tiču proizvođača vina i rakija iz ovog regiona.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo