Predstavljene EU regulative u sektoru zaštite životne sredine

Radna grupa za životnu sredinu u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima zaštite prirode i voda. Stručnu podršku sastanku je pružio je dr Dragoljub Todić. On je prisutne detaljno upoznao sa EU regulativama koje se odnose na tretman i zaštitu voda i životne sredine, kao i sa svim važnim dokumentima koji trasiraju put pristupanja EU.

Najviše se razgovaralo o životnoj sredini i klimatskim promenama i prednostima i pretnjama za razvoj eko-turizma u istočnoj Srbiji. U narednih mesec dana članovi radne grupe će dati procenu primenjivosti određenih EU direktiva koje se odnose na životnu sredinu i vode sa stanovišta specifičnosti regiona istočne Srbije. To će biti baza budućeg dokumenta o kome će se diskutovati na narednom sastanku i na osnovu koga će biti urađene finalne preporuke.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo