Potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom za istočnu Srbiju

U petak 16 oktobra je u Zaječaru potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom, Ugovora za njegovo sprovođenje i Strateške procene uticaja regionalnog plana upravlјanja otpadom na životnu sredinu.

Ugovor sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog sada je u ime 7 lokalnih samouprava istočne Srbije potpisao direktor RARIS-a (Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije), g. Vladan Jeremić.

Potpisivanjem ovog Ugovora se nastavlja realizacija Sporazuma o zajedničkom upravlјanju komunalnim otpadom koji je 15 decembra 2014. godine potpisan izmedju grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Bolјevac.

Ugovor je vredan 3.200.000 din, a rok za završetak je 16 april 2016. god.

Saglasnost na Regionalni plan upravljanja otpadom potom daje nadležno Ministarstvo i on se potom usvaja na Skupštinama svih 7 jednica lokalnih samouprava koje učestvuju u ovom projektu.

Nakon toga sledi eksproprijacija zemljišta i počinje proces odabira privatnog partnera u skladu sa Zakonom o javno privatnom partnerstvu.

Podsećamo da su potpisnice sporazuma ranije donele odluku da se dalje finansiranje projekta realizuje kroz primenu javno – privatnog partnerstva.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo