Održan skup ''Proces životne sredine i zdravlja''

5. novembra 2015- te, RARIS je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom zdravlja i Svetskom zdravstvenom organizacijom organizovao skup pod nazivom ''Proces životne sredine i zdravlja''.

Cilj skupa je uključivanje nadležnih državnih organa, institucija i zainteresovane javnosti sa procesom životne sredine i zdravlja, aktivnostima koje su sprovedene u Srbiji od momenta potpisivanja Parmske Deklaracije, kao i ulogom lokalnih institucija i organa u daljem procesu.

Učesnicima skupa su se obratili:

  • Sonja Roglić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prezentacija: ''Upravljanje rizikom od hemikalija u Republici Srbiji'';
  • Ana Repac, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prezentacija: ''Analiza uticaja promene klime na zdravlјe lјudi u Srbiji'';
  • Lidija Marić, Agencija za zaštitu životne sredine. Prezentacija: ''Monitoring i ocena kvaliteta vazduha u Srbiji'';
  • Bilјana Filipović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prezentacija: ''Proces životne sredine i zdravlja u Srbiji - obaveze i mogućnosti'';
  • Dr. Dragana Jovanović, Institut za javno zdravlje Srbije ''Dr MilanJovanović Batut''. Prezentacija: ''Pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće i adekvatnim sanitarnim uslovima za svako dete, Protokol o vodi i zdravlјu kao instrument implementacije'';
  • Dr. Branislava Matić, Institut za javno zdravlјe Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut''. Prezentacija: ''Pobolјšanje kvaliteta vazduha i prevencija obolјevanja u Srbiji u skladu sa preporukama SZO'';
  • Radmila Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prezentacija: ''Uticaj otpada na zdravlјe'';
  • Prof. Dr. Petar Bulat, predstavnik Instituta za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović’’. Prezentacija: ''Štetni efekti azbesta na zdravlјe''.

Preuzmite prezentacije:

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo