Poljoprivreda i ruralni razvoj Timočke krajine na putu ka EU

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 2. februara u Knjaževcu zajedno organizovali skup na temu pregovori o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa osvrtom na vinski sektor i sektor proizvodnje rakija, kao i na temu ruralnog turizma u procesu evropske integracije Srbije.

Skup je otvorio i uveo u temu predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

Na početku skupa je Vladan Jeremić, direktor RARIS-a predstavio aktivnosti Regionalne EU platforme istočne Srbije. RARIS je formirao „Regionalnu EU platformu“ kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U njenom radu učestvuje više od 40 predstavnika OCD-a, profesionalnih udruženja, razvojnih institucija, biznis sektora, lokalnih organa vlasti, medija, obrazovnih institucija iz Borskog upravnog okruga i Zaječarskog upravnog okruga. Regionalna EU platforma funkcioniše kroz 2 radne grupe: (1) Polјoprivreda i ruralni razvoj (2) Životna sredina. Svaka radna grupa je uz pomoć konsultanata definisala preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU. Preporuke za sektor vina i jakih alkoholnih pića koje su predstavljene na sastanku su izradjene u okviru Radne grupe za poljoprivredu.

U prvom delu skupa svoja izlaganja i prezentacije su održali Ivan Knežević i Dragan Roganović koordinatori Radne grupe za poglavlja 11,12 i 13, i Dragan Milutinović, direktor Agencije za razvoj opštine Knjaževac. Direktor RARIS-a Vladan Jeremić govorio je o projektu „Istočna Srbija na putu ka EU“ i rezultatima koji su do sada postignuti kroz realizaciju projektnih aktivnosti.

U okviru teme šta očekuje proizvođače vina i rakija istočne Srbije na putu ka EU, Darko Jakšić i Milan Ćuprić iz Ministarstva poljoprivree i zaštite životne sredine su predstavili EU regulative za vino i aromatične vinske proizvode i rakije, novi zakon o vinu i drugim proizvoima od grožđa i vina, kao i implementaciju EU obaveza i standarda u tim oblastima.

U drugom delu skupa, Ivana Stefanović Ristin iz “Leader plus“ iz Banatskog Karlovca je govorila o podršci ruralnom turizmu u okviru IPARD programa Srbija 2014-2020, što je izazvalo veliku pažnju prisutnih koji su postavili brojna pitanja u vezi sa mogućnosti pristupa izvoru finansiranja i obaveza u tom procesu.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја koji su aktivni u okviru radnih grupa.

Regionalna EU platforma za istočnu Srbiju, koja je formirana u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” koji sprovodi RARIS, već je definisala i uobličila preporuke ovog regiona za poglavlja Životna sredina i Poljoprivreda i ruralni razvoj. Preporuke za pregovaračko poglavlje 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, već su prosleđene Nacionalnom konventu o EU i Pregovaračkom timu za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo