Formirana RG za koordinaciju aktivnosti na projektu uspostavljanja rečnog saobraćaja na relaciji Beograd - Đerdap

U organizaciji RARIS-a 27. oktobra 2017 u Velikom Gradištu je održan sastanak oko mogućnosti uspostavljanja rečnog saobraćaja na relaciji Beograd – Đerdap.

RARIS je izradio „Analizu mogućnosti uspostavljanja rečnog putničkog saobraćaja na relaciji Beograd  - Đerdap“. Ova Analiza je finansirana od strane EU u okviru projekta „TRANSDANUBE“. Analizirano je više različitih plovila koja mogu da prevezu veći broj putnika u kratkom vremenskom intervalu i uz prihvatljivu cenu. Kao optimalna je odabrana rečna putnička linija Beograd/Veliko Gradište/Golubac/Donji Milanovac/Tekija.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – sektora za turizam, Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za luke, opština Donjeg Podunavlja (Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin) , Nacionalnog park Đerdap, RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i RRA Braničevo, dok je Ministarstvo saobraćaja – sektor za vodni saobraćaj dalo podršku ovoj inicijativi.

Na sastanku je iskazana zainteresovanost svih učesnika da se intenziviraju aktivnosti na uspostavljanju rečne linije Beograd – Đerdap i formirana je Radna grupa (RG) za koordinaciju aktivnosti na projektu.

RG čine predstavnici opština Veliko Gradište, Kladovo i Majdanpek, predstavnici Ministarstva saobraćaja, Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Agencije za upravljanje lukama. RARIS će biti sekretarijat Radne grupe.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo