Uskoro sredjivanje parkinga – odmorišta na delu EuroVelo 6 kroz opštinu Majdanpek

U Zaječaru je 23 maja uspostavljena saradnje opštine Majdanpek, JP Puteva Srbije i RARIS-a na boljem uređenju i održavanju uređenih parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6.

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS su dogovorili zajedničku saradnju jer smatraju da je uređenje i redovno održavanje uređenih parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6 od velikog značaja kako za sve veći broj biciklista koji prolaze ovom rutom, tako i za stanovnike i sve goste opštine Majdanpek i celog regiona.

Tom prilikom je potpisan Protokol o saradnji u upravljanju komunalnim otpadom na uređenim parkinzima – odmorištima u opštini Majdanpek između JP Putevi Srbije i JKP „Donji Milanovac“. Po ovom Protokolu će JP Putevi Srbije na 5 (pet) uredjenih parkinga – odmorišta na državnom putu I B 34 postaviti odgovarajuće korpe za komunalni otpad, a JKP „Donji Milanovac“ će redovno sakupljati i odnositi komunalni otpad.

Istovremeno su Opština Majdanpek i RARIS predali JP Putevima Srbije molbu da se na ovih 5 parkinga – odmarališta: obnove postavljene nastrešnice (sto+klupe); postave držače (češljeve) za bicikle i postave manje turističke mape – info table. RARIS će u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Majdanpek izraditi dizajn turističke mape sa svim potrebnim informacijama za turiste.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo