Muzeje u istočnoj Srbiji godišnje poseti 150.000 turista

 (03.08.2021)

Muzeji u istočnoj Srbiji daju značajan doprinos turističkoj ponudi našeg regiona, pokazali su rezultati „Analize poseta muzejima i turista istočnoj Srbiji u periodu 2015 – 2020 godine“, koju je izradio RARIS u saradnji sa muzejima istočne Srbije. Analiza je danas razmatrana na zajedničkom sastanku RARIS-a i muzeja istočne Srbije na kojem je dogovorena dalja saradnja na jačanju konkurentnosti turizma istočne Srbije kroz povećanje vidljivosti i boljem pozicioniranju ponude kulturnog nasleđa istočne Srbije.

Analiziran je broj posetioca muzejima u istočnoj Srbiji, odnosno u gradovima Boru i Zaječaru i opštinama Sokobanja, Knjaževac, Boljevac, Negotin, Kladovo i Majdanpek.

Muzeje u našem regionu je u periodu 2015 – 2020 posetilo ukupno 808.688 posetioca. 

Broj posetioca muzeja je porastao u periodu 2015 – 2019 (pre pandemije Korone) za 28%, sa 135.369 na 173.546 posetioca.

Prosečan godišnji broj posetioca muzeja u našem regionu u periodu 2015 – 2019 (bez 2020.god, koja nije uzeta u obračun zbog manje posete usled epidemije CORONE) je 151.045.

Analiza je pokazala da turisti čine u proseku oko 95% posetioca muzeja  a lokalno stanovništvo oko 5% posetioca.

Analiza je pokazala da domaći posetioci čine u proseku oko 85% posetioca muzeja a stranci oko 15% posetioca. To znači da je muzeje proteklih godina prosečno godišnje posetilo oko 20.000 stranaca. Broj poseta stranaca muzejima je porastao 2,4 puta u periodu od 2015 – 2019 godine sa 13.540 u 2015 godini na 32.691 u 2019 godini.

Grupne posete čine u proseku oko 75% posetioca muzeja  a individualne oko 25% posetioca.

Najposećeniji lokaliteti su:

 • Lepenski Vir sa oko 45.000 posetioca godišnje i
 • Felix Romulijana sa oko 30.000 posetioca godišnje

Najposećeniji muzeji po prosečnoj godišnjoj poseti u periodu 2015 – 2019 su:

 • Narodni muzej Zaječar (Felix Romulijana, muzej Zaječar i Radul Begov konak) sa oko 46.000 posetioca godišnje
 • Lepenski Vir , Donji Milanovac, opština Majdanpek sa oko 45.000 posetioca godišnje
 • Muzej Krajine Negotin (Mokranjčeva kuća, Muzej Hajduk Veljka i Muzej Krajine) sa oko 35.000 posetioca godišnje.

Analiza je urađena na bazi podataka dobijenih od muzeja i zvanične statistike.

U analizi su učestvovali sledeći muzeji:

 • Narodni Muzej Zaječar
 • Muzej Timočke Bune u Boljevcu
 • Zavičajni muzej Sokobanja
 • Zavičajni muzej Knjaževac
 • Muzej rudarstva i metalurgije Bor
 • Muzej Majdanpek
 • Arheološki lokalitet Lepenski Vir
 • Muzej Krajine u Negotinu
 • Arheološki muzej Đerdapa u Kladovu

Analizirani su podaci od 2015-te do 2020-te godine. Obzirom da je 2020-tu godinu obeležila pandemija CORONA 19 koja je većini muzeja onemogućila normalan rad i time znatno smanjila broj posetioca, u analizi su prosečne godišnje vrednosti obračunate za period 2015-2019.godine, odnosno prikazane su bez 2020-te godine.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo