Ministar Jadranka Joksimović posetila RARIS

(14.03.2022)

Ministar za evropske integracije, Jadranka Joksimović, sa svojim saradnicima posetila je 14. marta RARIS i Zaječar.

U sklopu poseta je u RARIS-u održan i sastanak sa gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima okruga i RARIS-om.
Glavne teme sastanka su bile:
  • Uloga lokalnih samouprava u izradi nove krovne strategije regionalnog razvoja i Zakona o održivom ravnomernom regionalnom razvoju
  • Značaj kohezione politike Evropske Unije za regionalni i lokalni razvoj, i uloga lokalnih samouprava u procesu izrade novog Zakona o kohezionoj politici
  • Proces evropskih integracija i budući donatorski izvori finansiranja
  • Uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i mogućnosti za bolju apsorpciji sredstava iz međunarodne razvojne pomoći.
Ministar Joksimović je potom, sa predstavnicima grada Zaječara i RARIS-a, prisustvovala prezentaciji projekta izgradnje Vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Felix Romuliana iz EU sredstava, u okviru Projekta „EU za kulturno nasleđe i turizam“ i posetila sam lokalitet.

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo