Istočna Srbija na putu ka EU

Proces pristupanja Srbije članstvu Evropske unije (EU) ulazi u završnu fazu. Poznato je koliki je za Srbiju suštinski i dugoročni značaj pristupnih pregovora sa EU, pa time i za region istočne Srbije. Proces pristupanja je važan i sa aspekta prilagođavanja promenama koje će slediti. Pristupanje EU nosi sa sobom ne samo mogućnosti nego i pretnje jer će se nekim sektorima, poslovima, kao i ka samim građanima znatno promeniti uslovi rada i poslovanja. Neučestvovanje, nezainteresovanost i nepoznavanje procesa pridruživanja predstavlja, takođe, potencijalni problem za budući razvoj celog regiona.

Svesni ovih činjenica, RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je 2015-te godine pokrenula inicijativu „Istočna Srbija na putu ka EU“, sa ciljem unapređenja razumevanja procesa EU integracija i time posredno pripreme za samo članstvo u EU; šireg mobilisanja regionalnih aktera, artikulisanja stavova i olakšavanja njihovog učešća u procesu pregovora; zastupanja ključnih interesa regiona u procesu pregovaranja kroz predstavljanje već formulisanih stavova kao i definisanja dodatnih stavova regiona po prioritetnim temama.

Realizacija aktivnosti inicijative ’’Istočna Srbija na putu ka EU’’ nastavljena je i tokom 2016-te, 2017-te i 2018-te godine u okviru ’Regionalne EU platforme istočne Srbije’’, sa ciljem jačanja kapaciteta i aktivnog učestvovanja regiona istočne Srbije u formiranju evropske budućnosti.

RARIS je formirao i nadgradio Regionalnu EU platformu kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih udruženja, lokalnih i regionalnih organa vlasti, lokalnih i regionalnih razvojnih institucija, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i njegovih asocijacija, medija, obrazovnih institucija iz Borskog i Zaječarskog upravnog okruga.

Regionalna EU platforma je definisala tri ključne tematske oblasti za istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja istočne Srbije, i to su: poljoprivreda, životna sredina i turizam. Ove oblasti se obrađuju i nadgrađuju u dve radne grupe:

  • Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj i
  • Radna grupa za životnu sredinu

koje uz pomoć konsultanata i stručnih eksperata definišu preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU.

Ukoliko želite da učestvujete u radu Regionalne EU platforme i njenih radnih grupa popunite on-line formular ili nazovite broj telefona RARIS-a 019/426-376.

 


 
 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo