Vesti

Preporuke za upravljanje biorazgradivim otpadom u istočnoj Srbiji 

(11. jun 2018.)

Dokument: Preporuke za upravljanje biorazgradivim otpadom u istočnoj Srbiji možete preuzeti ovde.


Održan skup ''Upravljanje biorazgradivim otpadom u istočnoj Srbiji'' 

(07. jun 2018.)

U cilju bolje pripreme za promene u upravljanju komunalnim otpadom koje nastaju usled procesa EU integracija, sa akcentom na biorazgradivi otpad, održan je skup ’’Upravljanje biorazgradivim otpadom u istočnoj Srbiji‘‘.

Opširnije...


Preporuke za podršku ruralnom razvoju kroz LEADER program i stvaranje javno-privatnog partnerstva

(24. maj 2018.)

Dokument: Preporuke za podršku ruralnom razvoju kroz LEADER program i stvaranje javno-privatnog partnerstva LAG-ova možete preuzeti ovde.


Predstavljene preporuke za podršku ruralnom razvoju kroz LEADER program i stvaranje javno-privatnog partnerstva

(22. maj 2018.)

U cilju boljeg informisanja potencijalnih korišćenje bespovratnih sredstava LEADER programa, RARIS je 22. maja održao skup “LEADER – podrška ruralnom razvoju istočne Srbije“.

O ovoj temi govorila je Ivana Ristin, ekspert za LEADER u Srbiji.

Opširnije...


Održana obuka ’’Gde smo u procesu pregovora za članstvo u EU“

(30. mart 2018.)

U Zaječaru je održana obuka ’’Gde smo u procesu pregovora za članstvo u EU“. Cilj obuke je predstavljanje trenutne pozicije Srbije u procesu pregovora za članstvo u EU, ko u naše ime pregovara, kako se u pregovorima može učestvovati, šta nas očekuje i koji su koraci koji slede.

O ovoj temi govorila je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog Konventa o EU.

Opširnije...


Vodič kroz programe Evropske unije 2014-2020

(21. mart 2018.)

Programi EU su jedan od instrumenata koji Evropska unija koristi u cilju podrške i jačanja saradnje između zemalja članica EU s jedne strane, i potencijalnih i zemalja kandidata sa druge strane u raznim oblastima sprovođenja evropskih politika.

Učešće u EU programima za zemlje kandidate u EU predstavlja priliku da se upoznaju sa politikama EU, evropskim institucijama, zakonima i njihovoj primeni u praksi, kao i sa sistemima vrednosti i mehanizmima funkcionisanja EU.

Pregled evropskih programa dostupan u Vdiču kroz programe Evropske unije 2014-2020. Voduč možete preuzeti ovde (Izvor: Evropski pokret u Srbiji).


Predstavljene mogućnosti upravljanja biorazgradivim i ambalažnim otpadom u istočnoj Srbiji

(13. mart 2018.)

U sali opštine Knjaževac održan skup ’’Upravljanje biorazgradivim i ambalažnim otpadom u istočnoj Srbiji‘‘. Cilj skupa je da pomogne istočnoj Srbiji i lokalnim samoupravama da se bolje pripreme za promene u upravljanju komunalnim otpadom koje nastaju usled procesa EU integracija. Akcenat u upravljanju komunalnim otpadom je na biorazgradivi i ambalažni otpad.

Opširnije...


Predstavljen LEADER – osnovni principi i stvaranje partnerstava

(21. februar 2018.)

U Zaječaru održan skup “LEADER – osnovni principi i stvaranje partnerstava“. Cilj skupa je predstavljanje potencijalnim korisnicima LEADER-a osnovne principe ruralnog razvoja, mogućnosti za stvaranje partnerstva i razvoj lokalnih zajednica kroz zajedničko učešće javnog, civilnog i privatnog sektora.

Opširnije...


Održana debata: EU standardi u socijalnoj politici

(08. februar 2018.)

U prostorijama RARIS-a održana debata EU standardi u socijalnoj politici. Cilj debate je da se istočnoj Srbiji pruže pravovremene i korisne informacije o programu reformi zapošljavanja i socijalne politike i pokrenu teme značajne za Srbiju u procesu pregovora sa EU.

Opširnije...


Pridružite se Regionalnoj EU platformi istočne Srbije

(27. decembar 2017.)

Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona članstvu EU.

RARIS poziva sve zainteresovane da se uključe u rad Regionalne EU platforme i uzmu učešća u formiranju evropske budućnosti. Prijava dostupna preko online formulara

Opširnije...


Održan Info dan ''IS nastavlja ka EU''

(20. decembar 2017.)

RARIS uz podršku Fondacije za otvoreno društvo – FOD nastavlja sa inicijativom aktivnog učestvovanja regiona istočne Srbije u procesu EU integracija, u okviru ’’Istočna Srbija nastavlja ka EU’’. Tim povodom, 20. decembra 2017. u Zaječaru organizovan je istoimeni info dan na kome su predstavljeni ciljevi i aktivnosti ove inicijative.

Opširnije...


Kreće IPARD, prvi poziv za traktore uskoro

(18. decembar 2017.)

Srbiji će uskoro bit na raspolaganju oko 230 miliona EUR kroz IPARD Program Evropske unije - Instrument za   pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja.

Opširnije...


Savremeni mitovi o EU

(21. okotbar 2017.)

Savremeni mitovi o EU koji nas okružuju, sa kojima i u kojima živimo, dostupni u istoimenoj publikaciji koju možete preuzeti ovde.
(Izvor: Ministarstvo za evropske integracije)


Srbija i EU: Zašto pregovaramo?

(9. septembar  2017.)

Hronološki pregled odnosa Republike Srbije i Evropske unije od 2000-te do 2017-te godine.

Dokument ''Srbija i EU: Zašto pregovaramo?'' možete preuzeti ovde (pdf, 23MB)
(Izvor: Nacionalni konvent o EU)


Preporuke za korišćenje programa pretpristupne pomoći za ruralni razvoj IPARD 

(9. jun 2017.)

Dokument Preporuke za korišćenje programa pretpristupne pomoći za ruralni IPARD možete pogledati ovde (pdf, 1.22MKB)


Preporuke za upravljanje komunalnim otpadom u istočnoj Srbiji

(5. jun 2017.)

Dokument Preporuke za upravljanje komunalnim otpadom u istočnoj Srbiji možete preuzeti ovde (pdf, 1.05MB)


Predstavljene preporuke „Kako pomoći potencijalnim korisnicima IPARD-a u istočnoj Srbiji“

(24. maj 2017.)

U cilju boljeg informisanja potencijalnih korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava ovog programa, RARIS je 24. maja održao skup ’’Kako dobiti bespovratna sredstva od IPARD-a?“. Skup je nastavak skupa održanog 21. aprila u Zaječaru, na kome je dogovoreno da se definišu Preporuke regionu kako pomoći potencijalnim korisnicima tokom procesa konkurisanja za sredstva IPARD-a.

Opširnije...


Predstavljene preporuke za bolje upravljanje komunalnim otpadom u istočnoj Srbiji u procesu pridruživanja EU

(16. maj 2017.)

U okviru Regionalne EU platforme i radne grupe za zaštitu životne sredine u Negotinu je 16. maja održan skup ’’Izazovi i mogućnosti u upravljanju komunalnim otpadom na lokalnom nivou u svetlu EU integracija

Opširnije...


Istočna Srbija se priprema za korišćenje IPARD-a

(22. april 2017.)

Srbiji će uskoro biti na raspolaganju oko 230 miliona EUR kroz IPARD Program Evropske unije - Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja. RARIS je započeo da priprema istočnu Srbiju za njegovo korišćenje. U sklopu tih priprema je u petak, 21. aprila, u –RARIS-u Zaječaru održan skup ’’Kako dobiti bespovratna sredstva od IPARD-a?“.

Opširnije...


Uspešno realizovana obuka za pisanje projekata

(21. april 2017.)

U cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i regionalnih aktera (lokalnih samouprava, razvojnih agencija i biznis inkubatora) za dobijanje finansijske podrške od domaćih i inostranih fondova (EU Fondovi, Ambasade, Fondacije, Ministarstva, itd.) RARIS je u saradnji sa TACSO kancelarijom organizovao obuku za pisanje projekata.

Opširnije...


Održan skup ''Izazovi i mogućnosti upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom nivou u svetlu EU integracija''

(23. mart 2017.)

’’Izazovi i mogućnosti u upravljanju komunalnim otpadom na lokalnom nivou u svetlu EU integracija“ tema je današnjeg održanog skupa u Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije - RARIS u Zaječaru. Cilj ovog događaja je da pomogne istočnoj Srbiji i lokalnim samoupravama da se bolje pripreme za promene u upravljanju komunalnim otpadom koje nastaju usled procesa pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji.

Opširnije...


Predstavljena aktuelna pozicija za članstvo u EU

(27. januar 2017.)

26. i 27. januara u RARIS-u je održana dvodnevna radionica na temu ’’Gde smo u procesu pregovora za članstvo u EU“. O fazama u procesu pregovora, načinu uključivanja u pregovore, pregledu po poglavljima, trenutnoj aktuelnoj poziciji za članstvo i njegovom značaju za Srbiju učesnicima su govorili Milorad Bjeletić, Danijela Božović i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole – BOŠ.

Opširnije...


Podrška istočnoj Srbiji na putu ka EU

(09. decembar 2016.)

RARIS je u drugoj polovini 2016-te uspešno realizovao projekat “Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) istočne Srbije na putu ka EU”. Događaji su okupili mnogobrojne predstavnike: (OCD), poslovnih udruženja, lokalnih samouprava iz Borskog i Zaječarskog okruga, regionalnih razvojnih institucija, obrazovnih ustanova, javnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća (MSP), privrednika, klastera, medija i građana zainteresovanih za ovu temu.

Opširnije...


Održana konferencija ''Istočna Srbija na putu ka EU''

(02. novembar 2016.)

RARIS je u saradnji sa TACSO kancelarijom, 2. novembra 2016. godine organizovao konferenciju “Istočna Srbija na putu ka EU’’. Konferencija je imala za cilj da predstavi: kako se programiraju IPA fondovi u Srbiji, kako se može učestvovati procesu programiranja, kako funkcioniše finansiranje od strane EU, itd.

Opširnije...


Jačanje kapaciteta istočne Srbije za proces pristupanja

(27. oktobar 2016.)

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – FOD je 27. oktobra u Zaječaru održala edukaciju ’’Kako izvoziti u EU’’.

Opširnije...


Održana obuka za praćenje procesa pridru-živanja EU

(18. oktobar 2016.)

U cilju boljeg razumevanja celokupnog procesa pridruživanja, jačanja kapaciteta, proširenja delokruga rada, broja članova Regionalne EU platforme i njenih radnih grupa u Zaječaru održana je obuka ’’ Praćenje procesa pridruživanja EU“

Opširnije...


Info dan ''Istočna Srbija na putu ka EU''

(06. oktobar 2016.)

RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda održao je info dan na kojem je predstavljen projekt „Istočna Srbija na putu ka EU“. Info dan je održan u Poljoprivrednoj školi u Bukovu, Negotin, pred velikim brojem zainteresovanih srednjoškolaca i njihovih nastavnika iz ovog dela istočne Srbije.

Opširnije...


Bolje razumevanje EU

(08. septembar 2016.)

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – FOD je 7. i 8. septembra u Zaječaru održala obuku ''Bolje razumevanje EU''. Cilj obuke je poboljšanje znanja i razumevanja o Evropskoj uniji u celini, njenim vrednostima, funkcionisanju njenih institucija i procesu pristupanja.

Opširnije...


RARIS poziva na učešće u Regionalnoj EU platformi

(05. septembar 2016.)

Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja regiona istočne Srbije. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalne razvojne institucije, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i njegovih asocijacija, lokalnih organa vlasti, medija, obrazovnih institucija iz istočne Srbije.

Opširnije...


Održana konferencija ''Budućnost pograničnih područja na putu ka EU''

(17. mart 2016.)

Konferencija ''Budućnost pograničnih područja na putu ka EU'' je održana u Knjaževcu, 16. i 17. marta u organizaciji Instituta za razvoj pograničnih područja i RARIS-a. Na Konferenciji je predstavljen proces EU integracija i njegov uticaj na pogranična područja Srbije.

Opširnije...


Poljoprivreda i ruralni razvoj Timočke krajina na putu ka EU

(03. februar 2016.)

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 2. februara u Knjaževcu zajedno organizovali skup na temu pregovori o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa osvrtom na vinski sektor i sektor proizvodnje rakija, kao i na temu ruralnog turizma u procesu evropske integracije Srbije.

Opširnije...


''Izazovi i put rešavanja zaštite voda'' na putu ka EU

(03. decembar 2015.)

RARIS i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji su 3. decembra zajedno organizovali skup na temu pristupanje EU u sektoru voda: “Izazovi i put rešavanja zaštite voda’’. Na skupu su predstavljene najvažnije direktive EU oblasti zaštite voda kao i dosadašnje aktivnosti Pregovaračkog tima za poglavlje 27- životna sredina. Posebna pažnja je posvećena načinu na koji će ići proces usaglašavanja domaćeg zakonodavstva i rokova za primenu pojedinih Direktiva.

Opširnije...


Usvojeni predlozi preporuka proizvođača vina i rakija iz Timočke krajine u procesu pridruživanja EU

(12. novembar 2015.)

Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je četvrtak 12. novembra, sastanak u Negotinu na kome je usvojila predlog preporuka u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića, koje izražavaju interese istočne Srbije u procesu pridruživanja EU.

Opširnije...


Predstavljene EU regulative u sektoru zaštite životne sredine

(25. septembar 2015.)

Radna grupa za životnu sredinu u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima zaštite prirode i voda.

Opširnije...


Predstavljene EU regulative i u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića

(28. avgust 2015.)

Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru projekta “Istočna Srbija na putu ka EU” održala je sastanak koji je bio posvećen predstavljanju EU regulativa i zahteva u sektorima vinarstva i jakih alkoholnih pića, kao i jasnom shvatanju pozicije proizvođača iz Timočke krajine u svetlu predstojećih promena u tom sektoru.

Opširnije...


Info dan „Istočna Srbija na putu ka EU“

(03. jun 2015.)

RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda održao info dan na kojem je predstavljen projekt „Istočna Srbija na putu ka EU“. Info dan je održan na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, pred velikim brojem zainteresovanih studenata i srednjoškolaca iz istočne Srbije.

Opširnije...

 


 
 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo