RARIS pozvao na učešće u Regionalnoj EU platformi

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo - FOD započinje realizaciju treće faze inicijative ’’Istočna Srbija na putu ka EU’’, pod nazivom ’’Regionalna EU platforma istočne Srbije”.

Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja regiona istočne Srbije. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalne razvojne institucije, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i njegovih asocijacija, lokalnih organa vlasti, medija, obrazovnih institucija iz istočne Srbije.

Regionalna EU platforma  definiše dve ključne tematske oblasti za istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja istočne Srbije, i to su: Poljoprivreda i ruralni razvoj i Životna sredina. Za svaku od ovih prioritetnih oblasti formirana je posebna radna grupa koja uz pomoć konsultanata definiše preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU.

RARIS će sprovesti niz aktivnosti i događaja sa ciljem dodatnog unapređenja razumevanja  i povećanja učešća regionalnih aktera iz istočne Srbije u procesima vezanim za pregovore Srbije sa EU:

  • Edukacije lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz istočne Srbije o Evropskoj uniji,
  • Obuke članova Regionalne EU platforme za praćenje procesa pridruživanja sa EU,
  • Obuke sa temom ’’Kako izvoziti u EU’’ i ’’Standardi neophodni za poslovanje sa EU’’,
  • Sastanke Regionalne EU platforme,
  • Sastanke Radnih grupa za Poljoprivredu i ruralni razvoj i Životnu sredinu,
  • Konferencije za štampu, itd.

Prvi u nizu zakazanih događaja su obuke ''Bolje razumevanje EU'', 6. i 7. septembra u Zaječaru i 13. i 14. septembra u Negotinu.

Učešće na obukama je besplatno a svi zainteresovani za učešće na istim mogu se prijaviti na br. telefona 019 426 376.

Takođe, zainteresovani za rad Regionalne EU platforme i učestvovanje u njenim Radnim grupama mogu se prijaviti na preko online formulara.

 


 
 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo