On-line platforma ZNANJE ZA POSLOVANJE

U vreme pandemije Covid-19 bili smo prinuđeni da ostanemo u svojim kućama i da odjednom imamo mnogo više slobodnog vremena. Jedna od mogućnosti kako da iskoristimo ovo slobodno vreme bila je i da steknemo znanja koja će nam pomoći u otpočinjanju ili vođenju našeg posla/biznisa.

RARIS je tokom aprila i početkom maja 2020 realizovao on-line platformu ZNANJE ZA POSLOVANJE kako bi pomogao da se besplatno, u kratkom roku i od svoje kuće steknu osnovna znanja o nekoliko poslovnih tema.

Kome je bila namenjena On-line platforma ZNANJE ZA POSLOVANJE?

On-line platforma ZANANJE ZA POSLOVANJE bila je namenjena budućim i sadašnjim preduzetnicima, svima koji žele da razviju posao u poljoprivredi, preradi hrane ili turizmu, kao i  svima ostalima koji žele da usavrše svoja poslovna znanja  i steknu nove veštine koje im mogu koristiti u poslovanju.

Koji su sve kursevi realizovani na On-line platformi ZNANJE ZA POSLOVANJE?

Poznajući dobro specifičnosti našeg regiona odabrali smo 3 prioritetne teme, odnosno 3 kursa koja je bilo moguće pohađati.

On-line platforma ZNANJE ZA POSLOVANJE se sastojala iz tri on-line kursa:

  • Kako početi i voditi svoj biznis
  • IPARD fondovi
  • Digitalizacija u turizmu

Pregled sadržaja kurseva

  • Kako početi i voditi svoj biznis – preduzetništvo u širem smislu. Obradili smo teme od toga kako znati da li su ispunjeni potrebni preduslovi da bi se postalo preduzetnik, preko analize poslovne ideje pa sve do izvora finansija za poslovnu ideju ili postojeći biznis.
  • IPARD fondovi - poljoprivreda, prehrambena industrija i ruralni razvoj. Upoznavanje sa najvećim izvorom bespovratnih sredstava u ovim oblastima koji mogu biti značajna podrška pri investiranju u širenje  poslovanja
  • Digitalizacija u turizmu – kako digitalizovati poslovanje u turizmu i kako koristiti najvažnije digitalne alate kao što su: Booking.com, TripAdvisor, Google Maps, E-praktikum, E-turista itd.

 

Kurs

Preuzmi prezentacije 

Preuzmi prezentacije

Preuzmi prezentacije 

Kako početi i voditi svoj biznis

Kako odabrati preduzetničku ideju

Prihodi i rashodi u malom biznisu

Amortizacija osnovnih sredstava i prelomna tačka rentabilnosti

IPARD fondovi

Osnove IPARD-a – šta je i kako funkcioniše

M1 - investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3 - prerada poljoprivrednih proizvoda i marketing

Digitalizacija u turizmu

Kako postaviti svoj objekat na Booking.com

E - praktikum, marketing plan u ruralnom turizmu

Google Maps


Interaktivne radionice su se odvijale on-line u 3 različita termina i trajale su po 45 minuta.

Ko je učestvovao?

Učešće na kursevima je bilo besplatno i mogao je da učestvuje svako i to na više kurseva istovremeno. Na naše kurseve se prijavilo i kroz njih prošlo ukupno 92 polaznika.

Dodatne informacije

Ako ste propustili neke radionice, možete da preuzmete  i pogledate prezentacije sa njih na našem sajtu, a ukoliko ste zainteresovani da više čujete o ovim temama, kontaktirajte nas a mi ćemo organizovati obuke u mestima odakle bude najviše zainteresovanih.

Program On-line kurseva ZNANJE ZA POSLOVANJE je pripremljen koristeći podršku i materijale: Ministarstva za evropske integracije, Programa EU Pro, Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije

Razvojne agencije Srbije

 AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo