Go Digital - o projektu

Ova 2020-ta će biti za RARIS godina digitalizacije. Tu smo i da pomognemo regionu na putu digitalne transformacije i industrijska revolucija 4.0.

 • Prva industrijska revolucija je koristila vodenu paru da mehanizuje proizvodnju.
 • Druga industrijska revolucija je stvorila električnu energiju da pokrene masovnu proizvodnju.
 • Treća je koristila elektronsku i informatičku tehnologiju da automatizuju proizvodnju.
 • Sada se događa Četvrta industrijska revolucija koja je nadogradnja Treće, a karakteriše je fuzija tehnologija koje brišu granice između fizičkog, digitalnog i biološkog – ovako Četvrtu industrijsku revoluciju definiše Svetski ekonomski forum.

 Definicije digitalnih pojmova

Digitizacija

Digitizacija je pretvaranje analognih informacija u digitalni oblik.

Najjednostavnije rečeno, digitizacija je kada:

 • fotografije iz detinjstva skenirate i smestite u računar
 • Audio kasete presnimite na CD
 • Video sa VHS kaseta prebacite na CD

Digitalizacija je prelazak s „papira“ u „nule i jedinice“, odnosno prelazak iz realnog u virtuelni svet.

Digitalizacija

Digitalizacija je sledeći korak, proces u kome se informacije (koje su, posle digitizacije, već u digitalnom obliku) objedinjuju tako da se povežu i lakše koriste, radi pojednostavljenja ili ubrzanja nekih operacija koje su se ranije radile ručno.

Praktično, isto ono što se radilo na stari, analogni, „papirni“ način, digitalizacijom je omogućeno da se radi na digitalni način. Nije menjana suština, samo je promenjen oblik, uz brojne prednosti koje računari i umreženost sami po sebi donose, poput automatizacije koja u mnogo čemu zamenjuje ljudski rad.

Zahvaljujući digitizaciji i digitalizaciji, informacije su postale lako dostupne za upotrebu na različitim platformama, uređajima i interfejsima. I to je digitalni svet u kome danas živimo.

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija je ono što dolazi nakon digitalizacije, potpuno se razlikuje od kompanije do kompanije, jer iako se koriste iste digitalne tehnologije, suština se tiče transformacije ljudi, promene njihovog načina mišljenja. Digitalizacija je mogla da se dešava i u okvirima starog, nasleđenog, industrijskog poslovnog modela, a digitalna transformacija je neostvariva u tom okviru, jer zahteva novi, digitalni poslovni model. On je neophodan na putu iz tradicionalne ekonomije u novu, digitalnu ekonomiju.

Digitalna transformacija NIJE:

 • Pojedinačna primena raznih stvari koje počinju na „e“: e‑trgovina, e‑bankarstvo, e‑poslovanje, e‑uprava… Sve to već postoji neko vreme i jeste transformisalo sve te oblasti, ali to, samo po sebi, nije digitalna transformacija.
 • Pojedinačna primena raznih stvari koje se tiču digitalnih medija. Dakle posedovanje Internet sajta (koliko god on bio ultramoderan) ili bivstvovanje na društvenim medijima nije, samo po sebi, digitalna transformacija.
 • Pojedinačna primena drugih stvari koje imaju prefiks „Internet“, „online“, „digital“ i slično (npr. marketing, prodaja…), ni to nije, samo po sebi, digitalna transformacija.
 • Pojedinačni pokušaji da se bude „inovativan“ i „agilan“, da se na silu uvode „nove tehnologije“, da se sve „prebaci u cloud“… sve to, samo po sebi, nije digitalna transformacija.

Sve to su samo fragmentarne digitalizacije starih poslovnih procesa.

Dakle, ako imate e‑prodavnicu, ali ona ni na koji način nije integrisana s poslovnim softverom u kompaniji ili, još gore – takav softver ne postoji, to nije digitalna transformacija.

Digitalna transformacija je proces integracije digitalnih tehnologija u sve oblasti poslovanja, uz radikalne promene u načinu korišćenja tehnologije, ljudi i poslovnih procesa, radi unapređivanja korisničkih iskustava u skladu sa stalnim promenama na tržištu. 

Nije pitanje da li kompanija treba da doživi digitalnu transformaciju, već kada će se i po koju cenu to desiti. Što se pre desi, cena je manja.

 

 

 


"Projekat GO DIGITAL! realizuje RARIS a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Za sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovoran RARIS i on ne predstavlja neophodno stavove Evropske unije."

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo