Međunarodni stručni tim došao do delte Dunava koristeći isključivo održivi transport

II deo – od Budimpešte do delte Dunava za 11 dana

(Zaječar, 06. September 2017) – U okviru EU Interreg projekta “Transdanube.Pearls”, međunarodni stručni tim prešao je 2.860 km duž Dunava koristeći isključivo sredstva održivog transporta kao što su: autobuski prevoz, voz, brod i bicikl. Tim u sastavu stručnjaka za turizam, transport i multimedije je prvi deo puta, od izvora Dunava u Nemačkoj do Budimpešte prešao u julu 2017. Drugi deo puta, od Budimpešte do delte Dunava uspešno je završio u septembru 2017. Cilj ovog putovanja je da prikaže postojeće mogućnosti putovanja regionom Dunava bez korišćenja privatnih automobila.

Ovo putovanje ’’Assessment Tour’’ je realizovano u okviru projekta “Transdanube.Pearls’’ sa ciljem da proceni uspostavljene mogućnosti održivog transporta i turističkih servisa koji su ’’eco-friendly’’ kao što su vozovi, autobusi, brodovi ili bicikle. U tu svrhu, razviće se mreža destinacija ’’Biseri Dunava’’ posvećenih održivom turizmu. Time će se stvoriti jedinstvena prodajna ponuda za destinacije učesnice (Bisere Dunava), povećati atraktivnost celog Dunavskog regiona i, iznad svega, smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu. Ovo putovanje ’’Assessment Tour’’ pružiće procenu o mogućnostima kretanja do i između budućih ’’Bisera Dunava’’ raspoloživim održivim načinima transporta, kao što su vozovi, autobusi, bicikle, brodovi, kanui, itd. i mogućnost turistima da dožive lepote ovih turističkih destinacija uz pomoć održivog transporta.

U avgustu 2017, tim je nastavio putovanje autobusom od Budimpešte do Mohača i spoznao značajan rast atraktivnosti biciklizma kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste koji putuju duž Eurovelo 6 i 13. Novinarka Nora, angažovana u okviru ’’Interreg Volunteer Youth’’ programa, pridružila se timu tokom njihovog boravka u Mohaču i imala priliku da se upozna sa projektom ’’Transdanube.Pearls’’ pre njihovog nastavka puta do evropske prestonice kulture 2010. Pečuj. U Pečuju je tim imao prilike da obiđe prelepa istorijska i kulturna mesta. Poseta Vukovaru pružila im je priliku da posete najveću netaknutu močvaru u Evropi – Kopački rit i da uživaju u vožnji na jedinom e-brodu koji postoji na Dunavu. Nastavljajući put autobusom od Beograda do Kladova i Donjeg Milanovca, tim se približio Đerdapu i upoznao sa jednim od najlepših obeležja Dunava klisurom Veliki i Mali Kazan. Nakon toga, tim je prešao granicu i brodom iz Orsove razgledao rumunsku stranu Đerdapa i Meheditini planine. Poseta Vidinu (Bugarska) pružila im je mogućnost da istraže tvrđavu Baba Vida i impresivne Belogradčik stene. U Svistovu tim je dosegao najjužniju tačku Dunava i posetio veliko rimsko naselje “Nove’’ kompleks na obali reke. Poslednji dan u Bugarskoj bio je posvećen Ruse-u i mestima koje ga okružuju, uključujući kamene crkve u Ivanovu. Prelazeći most na Dunavu u gradu Ruse, potom i Bukurešt, tim se uputio ka delti Dunava. U Tulči, glavnom centru za putovanja po delti Dunava, tim je posetio Romaniafest – Međunarodni festival pedalina. Nakon 22 dana, tim je izuzetnom biciklističkom turom došao do delte Dunava, mesta gde se Dunav uliva u Crno more.

 

Iskustvo i znanje stečeno tokom ovog puta, odnosno ’’Assessment tour’’-a, obezbediće značajne inpute o relevantnim turističkim tačkama od značaja, mogućnosti da se do njih dođe servisima održivog transporta, dostupnosti informacija o održivom transportu u i između budućih Bisera Dunava. Ova nova saznanja doprineće usešnosti realizacije projekta.

O projektu

‘’Transdanube.Pearls’’ je EU projekat koji će trajati 2,5 godine, kofinansiran od strane ’’Interreg – Danube Transnational Programme’’ (Intereg-Dunavskog Transnacionalnog Programa) sa ukupnim budžetom 2.9 miliona evra. Projekat je okupio jak partnerski konzorcijum, sastavljen od 15 projektnih partnera i 24 pridruženih strateških partnera koji su se posvetili uspostavljanju održive mobilnosti u turizmu. Tokom trajanja projekta svaka destinacija će podsticati održivu mobilnost u turizmu kroz sveobuhvatan skup postupaka, kao što je implementacija mobilnih informacionih centara i menadžera, izradu posebnih mera za izgradnju kapaciteta za lokalne i regionalne aktere i poboljšanje informisanosti o održivoj mobilnosti za stanovnike i turiste. Pored toga, u cilju poboljšanja održive mobilnosti duž Dunava, radiće se na podsticaju uvođenja održivog transporta, tj. iznajmljivanja bicikala kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema za parkiranje, biciklističkih staza, itd. a sve sa ciljem povećanja korišćenja održivog transporta duž Dunava.

 

Za više informacija posetite:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

www.facebook.com/Trasdanube

 

AKREDITACIJE

Gde se nalazimo