Konkursi, grantovi...

Ovde možete da nađete spisak aktuelnih konkursa, grantova, javnih poziva, podsticajnih sredstava, subvencija...

Naziv konkursa: Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za zapošljavanje roma i drugih marginalizovanih grupa

Konkurs objavio: Inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Datum objave: 04.11.2020.

Rok za prijavu: 15.12.2020


Naziv konkursa: Besplatni konsultantski program Speed 2.0

Konkurs objavio: Centar za digitalnu transformaciju uz podršku nemačke vladine organizacije GIZ

Datum objave: 24.11.2020
Rok za prijavu: pogledati na sajtu Centra za digitalnu transformaciju


Naziv konkursa: Javni poziv za učešće u Programu promocije preduzetništva i samozapošlјavanja

Konkurs objavio: Ministarstvo privrede

Datum objave: 24.10.2020.

Rok za prijavu: Pogledati informacije na sajtu Ministartva privrede


Naziv konkursa: Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera

Konkurs objavio: Fond za inovacionu delatnost

Datum objave: 29.09.2020.

Rok za prijavu: do utroška sredstava


Naziv konkursa: Dodela grantova za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva

Konkurs objavio: Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT

Datum objave: 07.09.2020.

Rok za prijavu: 07.10.2020 do 17.00h


Naziv konkursa: Krediti za likvidnost Covid 19

Konkurs objavio: Fond za razvoj Republike Srbije

Rok za prijavu: do utroška sredstava, najkasnije do 10.12.2020. 


Naziv konkursa: Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini

Konkurs objavio: Fond za razvoj Republike Srbije

Rok za prijavu: do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2020.


Naziv konkursa: Poziv za podnošenje aplikacija za dodelu bespovratnih sredstava za pilot aktivnosti koje odgovaraju lokalnim potrebama koje proističu iz COVID-19

Konkurs objavio: Evropska omladinska fondacija

Datum objave: 27.04.2020.

Rok za prijavu: Prijave povezane sa COVID-19 mogu se podnositi tokom 2020. godine.


 uz podršku

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo