Aktivnosti

Prva grupa aktivnosti: Mentorisanje firmi iz Austrije i Srbije za internacionalizaciju– izvoz, ulaganje, partnerstva, razvoj plana za partnerstvo sa DACH kompanijama. Kao mentori biće uključeni: regionalne razvojne agencije, menadžeri kompanija u Srbiji sa kapitalom iz Austrije, Nemačke i Švajcarske, stručnjaci u oblasti, kao i poslovna dijaspora sa velikim iskustvom u poslovanju na ciljanim tržištima.

Druga grupa aktivnsti: Kreiranje Poslovnog Haba za Dijasporu (DBH). DBH će biti aktivno umrežen sa PKS, RAS, RRA i lokalnim samoupravama i održavaće stalnu komunikaciju sa ambasadama R. Srbije i institucijama Austrije, Nemačke i Švajcarske. DBH će sprovoditi podršku poslovnoj dijaspori da ulaže u 6 regiona ciljana projektom i usmeravaće investicije ka lokalnim samoupravama. DBH podržava srpske firme tako što na dnevnom nivou analizira rad domaćih kompanija i mapira i prilazi firmama i preduzetnicima u dijaspori. Stvaranje sistema kreiranja investicionih prilika na lokalnom i regionalnom nivou od strane domaćih kompanija i lokalnih samouprava u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama kako bi se na profitabilnom i transparentnom nivou kreirala saradnja sa dijasporom.

Treća grupa aktivnosti: Kreiranje i pilotiranje nacionalne onlajn platforme koja će pružiti investitorima i poslovnim brokerima iz dijaspore lakši pristup projektima, investicionim i poslovnim prilikama sa lokalnog, regionalnog i nacionalnog nivoa, kao i stalno ažurirane sekcije za informacije koje su od značaja za ulagače i preduzetnike iz dijaspore ka lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Četvrta grupa aktivnosti: Kreiranje poslovnih operacija sa dijasporom kroz

  1. Poslovni Hab: pitchovanje (predstavljanje) najboljih projekata firmi u Srbiji prema dijaspori; dnevno povezivanje kompanija iz Srbije i DACH zemalja kroz dijasporu i podrška kreiranju i promociji kraudfanding (crowdfunding) projekata;
  2. RRA: podrška outsorsovanju kompanija dijaspore ili DACH kompanija kroz dijasporu ka Srbiji. Kreiranje novih i podrska postojećim poslovnim događajima za dijasporu u DACH zemljama i Srbiji.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo