Projekti

Naziv projekta Vreme trajanja projekta
Održivo korišćenje bioenergije u istočnoj Srbiji: https://raris.org/index.php/bioenergija-o-projektu  21. januar 2020 - 31. oktobar 2020
Jačanje kapaciteta za razvoj preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji 05. decembar 2019 - 05. jun 2021
GO DIGITAL!  https://raris.org/index.php/o-projektu-go-digital  11. novembar 2019 - 10. novembar 2020
Inicijativa za zaštitu zemljišta: https://www.raris.org/index.php/spin 17. maj 2019 – 16. avgust 2020
Edukacije u funkciji razvoja turizma istočne Srbije 11. maj 2019 - 30. novembar 2019
Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2019. godine (SSU) 01. mart 2019 - 31. decembar 2019.

Znanje za razvoj - Projekat jačanje kapaciteta u istočnoj Srbiji: www.raris.org/index.php/znanje-za-razvoj


"DIY-ACCEL
Piloting of Danube and Ionian Youth Entrepreneurship Acceleration" 

14. avgust 2018 - 14. avgust 2019


01. januar 2018 - 31. januar 2019

"Seed Money Facility - Active Home" 01. septembar 2018 - 31. maj 2019
Regionalna olatforma za podršku ruralnom turizmu 24. oktobar 2018 - 24. jul 2019
Jačanje kapaciteta za razvoj turizma u istočnoj Srbiji 09. maj 2018 - 30. novembar 2018

"Transdanube.Pearls": https://raris.org/index.php/transdanube-pearls

01. januar 2017. - 30. jun 2019.

"Carpathians Connects": https://www.raris.org/index.php/carpathians-connects

13. jul 2017. - 12. januar 2019.

Istočna Srbija nastavlja ka EU: http://skr.rs/AvL

1. septembar 2017 - 30. jun 2018
Osnaživanje kompetencija preduzetnika i zaposlenih u turizmu kroz edukacije i treninge 

28. april 2017- 31. decembar 2017

Internet marketing centar istočne Srbije: http://raris.org/index.php/imcis

25. jun 2017 - 25. januar 2018

Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2018. godinu (SSU)

Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2017. godine (SSU)

01. mart 2018 - 31. decembar 2018.

01. april 2017- 31. decembar 2017

Program podrške izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju 15. septembar 2017 - 15. mart 2018

Regionalna EU Platforma: http://skr.rs/AvL

01. jun.2016 - 1. jun 2017
Program podrške izvozu MSPP u republiku Bugarsku 20. oktobar 2016 – 01.maj 2017
Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2016. godine (SSU) 01. april 2016 - 31. decembar 2016.
Eko-turizam Dunava 01. januar 2016. - 31. jun 2016.
Edukacijom do novih regionalnih turističkih proizvoda istočne Srbije 11. jul 2015. - 28. februar 2016.
Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2015. godine (SSU) 08. jul 2015. - 30. novembar 2015.
Istočna Srbija na putu ka EU 01. maj 2015. - 30. april 2016.
Mentoring za 100 novoosnovnih i postojećih MSPP i klastere u 2015 godini (Mentoring) 16. april 2015. - 30. novembar 2015.
Aktivna istočna Srbija u procesu pridruživanja EU 30. maj 2014. - 01. maj 2015.
Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2014. godine (SSU) 29. maj 2014. - 31. decembar 2014.
Mentoring za 100 novoosnovnih i postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2014. godini (Mentoring) 26. mart 2014. - 30. novembar 2014.
HELPING HAND 03. februar 2014. - 02. februar 2015.
Mentoring za 100 novoosnovnih i postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2013. godini (Mentoring) 13. maj 2013. - 30. novembar 2013.
New informational technologies and tourism products for cross border tourism development  –  INFOTOURPROD 23. april 2013. - 22. april 2014.
Program standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2013. godine (SSU) 12. mart 2013. - 31. decembar 2013.
Tourism Investment Development and Attraction Initiative – TIDA 22. januar 2013. - 21. januar 2014.
Stara Planina – New Network (Knowledge base for planning, problem solving and development) – SMART START 22. januar 2013. - 21. januar 2014.
Sustainable Transport and Mobility in Tourism Regions along the Danube  – TRANSDANUBE 01. oktobar 2012. - 30. septembar 2014.
Standardization of non-financial business support services in 8 IMCs 05. april 2012. - 01. novembar 2012.
Mentoring za 100 novoosnovnih i postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012. godini (Mentoring) 02. april 2012. - 30. novembar 2012.
Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške
malim i srednjim preduzećima u preduzetništvu 2012. godini (SSU)
28. februar 2012. - 31. decembar 2012.
Jačanje inovativnih kapaciteta MSP u regionu (GIZ-KWD FA/04/2010) 06. decembar 2011. - 01. novembar 2012.
Prodrška opštinama u istočnoj Srbiji kroz program certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem faza I, II i III 15. novembar 2011. - 15. novembar 2013.
Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja MDG-F 10. novembar 2011. - 31. maj 2012.
Meeting of EU standards through rural tourism development in Timok region - BE LARGE - Be Local, Act Rural, Grow European 01. oktobar 2011. - 30. septembar 2012.
Zone rasta 29. jul 2011. - 28. jul 2012.
U susret EU standardima u ruralnom turizmu Timočke krajine 01. jul 2011. - 30. jun 2012.
Mentoring za 100 novoosnovnih i postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2011. godini (Mentoring) 17. jun 2011. - 30. novembar 2011.
Standardizacija usluga LER kancelarija (GIZ-KWD FA/01/2011) 03. januar 2011. - 31. septembar 2012.
Znanjem do turističke konkuretnosti (GIZ-KWD FA/03/2010) 10. avgust 2010. - 28. februar 2011.
Promocija ruralnog turizma istočne Srbije (GIZ-KWD FA/02/2010) 05. jul 2010. - 15. novembar 2010.
Etno baština istočne Srbije (GIZ-KWD FA/02/2010) 05. jul 2010. - 15. novembar 2010.
Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja MDG-F 10. jun 2010. - 30. oktobar 2010.
LOVE (Learning-Opportunities-Vision-Experience) for the Timok region 01. januar 2010. - 30. jun 2011.
Jačanje lokalne samoprave GTZ - SLS (Strengthining Local Self Government) 07. septembar 2009. - 15. decembar 2009.
Razvoj gasne infrastrukture u istočnoj Srbiji 01. april 2009. - 31. decembar 2010.
Podrška regionalizaciji u Srbiji – Timočka inicijativa 01. mart 2009. - 28. februar 2010.
Izgradnja regonalne deponije Halovo 26. avgust 2008. – u toku
Operativni grant 01. jul 2008. - 30. jun 2011.
Opštinski ekonomski razvoj u regionu Dunav / istočne Srbije GTZ - KWD (GIZ-KWD) faza I, II i III 08. april 2008. - 30. oktobar 2016.
Strateško planiranje na nivou lokalne zajednice PLA/PRA 04. decembar 2007. - 31. jul 2008.
Izgradnja sistema podrške ruralnom razvoju (Mreža za ruralni razvoj) 01. decembar 2007. - 15. maj 2011.
Povećanje konkurentnosti turizma istočne Srbije 15. avgust 2007. - 15. avgust 2008.
Energija vetra 24. ju 2007. - 31. decembar 2008.

 

AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo